Sun Entertainment พยายามยุติการดำเนินการกับ Philip Lee และ Markus Barmettler’s Inversion Productions

การดำเนินการทางกฎหมายเพื่อยุติInversion Productions ซึ่งเป็นบริษัทที่ควบคุมโดยPhilip LeeและMarkus Barmettlerผู้อำนวยการสร้างบริหารของ “The Revenant” ได้เริ่มขึ้นแล้วในฮ่องกง การดำเนินการนี้ดำเนินการโดย Sun Entertainment Culture สตูดิโอในฮ่องกงที่มีจีนแผ่นดินใหญ่หนุนหลัง คำร้องเพื่อยุติ Inversion Productions จะได้รับการพิจารณาในศาลสูงในฮ่องกงในเดือนกุมภาพันธ์ การกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจากความพยายามของ Sun ในการชดใช้เงินกู้ยืมในการผลิตภาพยนตร์ที่เดิมสร้างให้กับ...